Consiliul Local este parlamentul primăriei. Consiliul Local dezbate, votează și aprobă bugetul anual al primăriei și punctele de pe ordinea de zi stabilită de primar. Ședințele ordinare au loc aproximativ o dată pe lună și trebuie anunțate public cu cel puțin 3 zile înainte, împreună cu ordinea de zi. Ședințele extraordinare și urgente pot avea loc de îndată. Hotărârile de Consiliu Local (HCL) sunt legi care se aplică doar local. Numărul de consilieri locali oscilează între 9 și 31 în funcție de populația unității administrativ teritoriale pe care o reprezintă. Deseori, consilierii locali au relații de rudenie sau prietenie (pe interes) cu primarul și votează în unanimitate propunerile primarului. Consilierii au salarii foarte mici și de obicei își dezvoltă propriile afaceri prin relația de simbioză pe care o au cu primarul și cu baronii locali.