Diferențele dintre Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică:
– Democrația, economia de piață, politica pluripartidică, alegerile libere, libertatea de exprimare, toleranța, drepturile omului contribuie la o viață a cetățenilor europeni total diferită de cea a europenilor care au trăit în perioada comunistă.
– Toate țările din Uniune sunt democrații mature în care funcționează separarea puterilor în stat (judiciară, legislativă, executivă).
– Toți cetățenii europeni pot părăsi Europa oricând doresc (nu există o cortină de fier).
– Toate statele membre pot părăsi Uniunea oricând doresc (nu există o țară care să-și impună limba sau cultura asupra altor țări europene – fără voia lor).
– UE nu deține un KGB care să distrugă gândirea critică și spiritul civic al cetățenilor săi prin monitorizare și intimidare.
– UE nu deține gulaguri și lagăre de muncă forțată cu scopul reeducării și pedepsirii disidenților care au puncte de vedere diferite.
– UE nu are o agendă de represiune culturală și religioasă și de naționalizare a proprietăților private.

Asemănările dintre Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică:
– Ambele sunt entități care influențează viața a sute de milioane de oameni.
– Ambele au o relație istorică cu continentul Europei.
– Ambele au o birocrație excesivă și sunt/au fost incapabile să se reformeze.